Warunki Cz艂onkostwa 鈥 Bumerang Cash

Rejestruj膮c si臋 na serwisie BumerangCash i korzystaj膮c z naszych us艂ug akceptujesz regulamin i warunki cz艂onkowstwa, przede wszystkim za艣 dotycz膮ce polityki prywatno艣ci i przetwarzania danych osobowych, o których przeczytasz poni偶ej. Jednocze艣nie informujemy, 偶e zapisy te mog膮 zosta膰 zmodyfikowane. O wszelkich zmianach u偶ytkownicy zostan膮 poinformowani. 

 

Dla kogo?

Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, które posiadaj膮 rachunek rozliczeniowy w polskim banku oraz polskie zameldowanie. Warunkiem uczestnictwa w naszym programie jest posiadanie tylko jednego konta. Osoby, które zarejestruj膮 kilka profili pod fa艂szywymi danymi, b臋d膮 usuwane z serwisu, a wyp艂ata 艣rodków uzyskanych w programie cashback zostanie wstrzymana. Program nie mo偶e by膰 wykorzystywany do dzia艂alno艣ci gospodarczej. U偶ytkownik musi posiada膰 zdolno艣膰 prawn膮. Osoby trzynastoletnie z ograniczon膮 zdolno艣ci膮, mog膮 uczestniczy膰 w programie jedynie za zgod膮 rodziców.

 

Rejestracja

Serwis udost臋pnia dwie mo偶liwo艣ci rejestracji: wype艂nienie dokumentu zg艂oszeniowego na stronie lub poprzez konto Facebook. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do podania wymaganych danych osobowych, przeczytania tre艣ci regulaminu i zaakceptowania jego postanowie艅 i ustalenia has艂a do konta. Wszystkie podane informacje musz膮 by膰 prawdziwe. Uczestnik programu ma obowi膮zek zaktualizowania wszelkich zmian dotycz膮cych danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

Zasady wynagrodzenia

BumerangCash jest serwisem partnerskim, który prowadzi wspó艂prac臋 z wieloma sklepami internetowymi. Na naszej stronie znajduj膮 si臋 odno艣niki do nich. Robi膮c zakupy w sklepach naszych partnerów poprzez klikni臋cie w link zawarty na naszej stronie, u偶ytkownik otrzymuje 艣rodki finansowe w ramach tzw. zwrotu - cashback. Warunkiem jest dokonanie zakupów bezpo艣rednio po otwarciu linka z naszej witryny, bez odwiedzania innych stron w mi臋dzyczasie. Specjalny algorytm wychwyci przekierowanie z naszego serwisu i naliczy punkty zwrotu. Zebrane punkty w ramach programu partnerskiego mo偶na wyp艂aci膰. Wyp艂ata wynagrodzenia mo偶liwa jest tylko za zakupy dokonane za po艣rednictwem BumerangCash. Punkty zwrotu nie s膮 naliczane za transakcje op艂acane bonami prezentowymi lub punktami ze zwrotu. Wszystkie zakupy musz膮 by膰 zarejestrowane i potwierdzone przez naszych partnerów. Zwrot punktów za zakup rezerwacji hotelowych czy wycieczek przyznajemy dopiero po skorzystaniu z us艂ugi. Prowizja ksi臋gowana jest na koncie uczestnika w sposób automatyczny w czasie do dwóch dób od momentu dokonania p艂atno艣ci w sklepie partnera. U偶ytkownik ma prawo do uzyskania dodatkowych bonusów od partnera na zasadach opisanych w jego regulaminie. 

Zgodnie z Ustaw膮 o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 68 wolny od podatku dochodowego jest  zwrot pini臋dzy (cashback) wyp艂acany U偶ytkownikom b臋d膮cym osobami fizycznymi nie prowadz膮cymi dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli jednorazowa warto艣膰 cashbacku otrzymanego przez U偶ytkownika serwisu BumerangCash.pl nie przekracza kwoty 2000 z艂. 

 

Bonusy i Promocje

W serwisie BumerangCash istniej臋 program lojalno艣ciowy, który zawiera w sobie status klienta. W ci膮gu korzystanie serwisem klient automatycznie uczestnicz臋 w progmach lojalno艣ciowych.

Istnieje cztery rodzaje statusu - Bronze - klient otrzymuje ten status, kiedy suma jego cashback'u na koncie przekracza 100z艂, status podwy偶sza cashback klienta o 10% od sta艂ego cashback’u na stronie, wylicza si臋 za formul膮(sta艂y cashback sklepu * 1.1 = cashback sklepu ze statusem Bronze); Silver - klient otrzymuje ten status, kiedy suma jego cashback'u na koncie przekracza 500z艂, status podwy偶sza cashback klienta o 15% od sta艂ego cashback’u na stronie, wylicza si臋 za formul膮(sta艂y cashback sklepu * 1.15 = cashback sklepu ze statusem Silver), Gold - 20% - klient otrzymuje ten status, kiedy suma jego cashback'u na koncie przekracza 1500z艂, status podwy偶sza cashback klienta o 20% od sta艂ego cashback’u na stronie, wylicza si臋 za formul膮(sta艂y cashback sklepu * 1.2 = cashback sklepu ze statusem Gold), Vip - ten status klient mo偶e wykupi膰  za okre艣l膮n膮 sum臋 - status podwy偶sza cashback klienta o 20% od sta艂ego cashback’u na stronie, wylicza si臋 za formul膮(sta艂y cashback sklepu * 1.3 = cashback sklepu ze statusem Gold).

Dodatkowem bonusem b臋dzie zainstalowanie naszej wtyczki dla przegl膮darki, za które u偶ytkownik serwisu BumerangCash.pl otrzymuje wynagrodzenie.

 

Zwrot pieni臋dzy

呕eby móc dokona膰 wyp艂aty zgromadzonych 艣rodków w ramach programu zwrotu, u偶ytkownik musi uzbiera膰 kwot臋 minimaln膮, która wynosi X (prosz臋 wstawi膰 odpowiedni膮 liczb臋, nie mam takiej wiedzy). Wszystkie zgromadzone 艣rodki musz膮 zosta膰 potwierdzone w sklepach partnerów, tote偶 wyp艂acie podlegaj膮 jedynie 艣rodki zgromadzone co najmniej dwa tygodnie po dokonanych zakupach. Stawki zwrotu zale偶ne s膮 od danego sklepu, w którym dokonywana jest transakcja. Warto艣膰 zwrotu zaokr膮glana jest w dó艂 i uwzgl臋dnia pomniejszenie o stawk臋 VAT oraz koszty przesy艂u. W przypadku anulowania zakupów lub rezygnacji i odes艂aniu towaru, zwrot nie b臋dzie przys艂ugiwa艂, a 艣rodki b臋d膮 anulowane. Serwis zastrzega prawo do wycofania prowizji w przypadku odst膮pienia od umowy (zwrotu towaru) u偶ytkownika zawartej z partnerem. W przypadku podejrze艅 nadu偶ycia i fa艂szerstwa lub naliczenia prowizji za transakcje, które si臋 nie odby艂y, serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyp艂aty do czasu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci. Zwrot uzbieranych 艣rodków przys艂uguje tylko u偶ytkownikowi na jego konto bankowe. Nie mo偶e on wskaza膰 innej osoby uprawnionej do odbioru przelewu. 

 

Odpowiedzialno艣膰 prawna

Wszelkie przypadki niezgodnego z prawem wykorzystania us艂ug serwisu b臋d膮 skutkowa艂y zako艅czeniem wspó艂pracy bez ostrze偶enia oraz usuni臋ciem konta u偶ytkownika. Serwis informuje, 偶e wszelkie nadu偶ycia, fa艂szerstwa i próby wy艂udzenia b臋d膮 zg艂aszane na policj臋, a wyp艂acone nienale偶ycie 艣rodki wynagrodzenia b臋d膮 podlega艂y zwrotowi. W zwi膮zku z tym serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania adresów IP swoich u偶ytkowników oraz przekazania ich odpowiednim s艂u偶bom w razie potrzeby. Jednocze艣nie, BumerangCash informuje, 偶e nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wszelkie utrudnienia techniczne i awarie, które prze艂o偶膮 si臋 na niezaksi臋gowanie zwrotu z transakcji, szczególnie za艣 w przypadku k艂opotów z rejestracj膮 zakupu po stronie partnera. Serwis nie gwarantuje bezawaryjno艣ci programu. BumerangCash  jedynie zamieszcza linki do sklepów partnerskich, nie jest autorem tre艣ci na nich zawartych, a tym samym nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 stron. BumerangCash nie bierze tak偶e odpowiedzialno艣ci za sposób przeprowadzanych transakcji z naszym partnerem oraz jako艣膰 jego us艂ug i obs艂ugi.

 

Dane osobowe i prywatno艣膰 

BumerangCash przetwarza dane osobowe podane przez u偶ytkownika podczas rejestracji w celach technicznych i marketingowych. Ka偶dy u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych oraz ich przekazywanie do partnerów w celu sfinalizowania us艂ugi cashback. U偶ytkownik wyra偶a tak偶e zgod臋 na otrzymywanie materia艂ów reklamowych przez wszystkie podane w rejestracji drogi kontaktu (telefon, adres, adres e-mail). Dane osobowe podane przez u偶ytkownika podlegaj膮 darmowej modyfikacji. Gromadzimy je do czasu, kiedy u偶ytkownik nie wycofa zgody, która b臋dzie równoznaczna z usuni臋ciem konta. Dane osobowe podane przez u偶ytkownika przetwarzane s膮 przez ich administratora - us艂ugodawc臋, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Serwis wykorzystuje tak偶e narz臋dzie ciasteczek, które zbieraj膮 informacj臋 o aktywno艣ci u偶ytkownika i pomagaj膮 dostosowa膰 funkcjonowanie serwisu do jego potrzeb. 

 

Koniec wspó艂pracy

U偶ytkownicy maj膮 prawo do wypowiedzenia udzia艂u w programie w ka偶dej chwili. W tym celu nale偶y z艂o偶y膰 stosowne o艣wiadczenie na adres kontaktowy serwisu. W przypadku zgromadzonych 艣rodków na koncie w momencie wypowiedzenia wspó艂pracy, u偶ytkownik ma prawo do zlecenia wyp艂aty w terminie do sze艣膰dziesi臋ciu dni od momentu z艂o偶enia o艣wiadczenia o rezygnacji. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do usuni臋cia konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku stwierdzenia nadu偶y膰 i prób fa艂szerstwa.